Македонско Хералдичко Друштво (Македонско Хералдичко Здружение)

Први које се бавио хералдиком у Македонији је академик Александар Матковски који је резултате свог истраживања објавио у књизи „Грбови Македоније, прилог македонске хералдике“ 1970. године.

Књига Матковског документује присуство македонског грба у неколико илирских грбовника који се налазе на територији бивше Југославије. Матковски следи идеју Александра Соловјева да је македонски грб производ маште Петра Охмућевића, који је наводно користио ове измишљене чињенице да докаже свој племићки статус. Књига је факсимилно поново издата 1990. године, када је повећала популарност хералдике и пре свега, македонски државни грб: црвено, златни дворепи крунисани лав; штит окруњен.

Десет година касније, појављује се веб страница “Хералдика у Македонији” аутора Јована Јоновског, на којој су објављени грбови и одломци из књиге Матковског на енглеском и македонском језику. Сајт ускоро бива допуњен са грбовима који се користе у Македонији: територијалним, корпоративним и личним. Сајт је убрзо почео са објављивањем информација о историјској и теоријској хералдици. Око сајта се окупила група заинтересованих, углавном Македонаца из иностранства. Када је број ентузијаста окупљених око ове идеје достигао број довољан за организованије деловање у Македонији, лета 2003. године основано је Македонско Хералдичко Друштво (МХД), у оригиналу Македонско Хералдичко Здружение. (www.heraldika.org.mk)

Циљеви друштва су:
1. Популаризација хералдике.
2. Истраживање македонског хералдичког наслеђа у и ван Македоније.
3. Израда грбова, застава и одликовања.
4.Успостављање хералдичког регистра у коме се региструју стара и нова хералдичка знамења (грбови, заставе, беџеви).
5. Едукација у области хералдике.
6. Издавачка делатност.
Осим у области хералдике, МХД се бави и фалеристиком, вексилологијом и генеалогијом.

Активности

Популаризација
Популаризација хералдике се остварује кроз предавања, радионице и присуство у медијима. Прва већа  активност је била предавање хералдичара Андреа Воциала из Француске под називом “Територијална Хералдика Француске” одржана на Васкрс 2004. године. Уследио је низ предавача из земље и иностранства. Међу предавачима из иностранства били су и проф. др Стојан Антонов, председник Бугарског хералдичког и вексилолошког друштва, проф. др Иван Балта, хералдичар са Филозофског факултета у Осијеку и др Вујадин Иванишевић из Византолошког института у Београду.

Предавања о теоријској хералдици и радионице за практични тренинг одржавају се у сарадњи са неколико организација. Највећа је сарадња са Музејом Македоније и пројектом “Чудесни свет хералдике”. У периоду од три године, предавања и радионице су привукле многе средњошколце и грађане, који су могли да стекну искуства из прве руке како се дизајнира грб. Сарадња са Музејом Македоније је крунисана уређивањем дела “Хералдика у Македонији” у сталној поставци музеја.
Популаризација хералдике, вексилологије и фалеристике се остварује кроз много чланака у дневним новинама, наступима на електронским медијима, као и специјалним емисијама на македонској телевизији. За ову сврху се користи и гласник Друштва, “Македонски Хералд”, који је до сада изашао у 5 бројева. Чланови се охрабрују да објављују чланке у стручним часописима хрватског и бугарског хералдичког и вексилолошког друштва,  “Грб и Застава” и „Херолд”.

Истраживање
Истраживање македонског хералдичког наслеђа је централни део активности Друштва. Доступност већег броја извора и докумената на интернету чини истраживање лакшим, тако да из удобности свог дома може да се дође до важних података. Међутим, истраживање на терену је неопходно. Зато су вршена исраживања у архивама, библиотекама, приватним колекцијама, и др. у Загребу, Штутгарту, Бриселу и Вашингтону.
Резултати истраживања се размењују и допуњавају комуникацијом и сарадњом са колегама из других земаља на конгресима и симпозијумима, као и дискусионим групама и форумима.

Истраживања се  објављују у “Македонски Хералду” који је двојезичан, енглески и македонски, а који је поред штампаног издања доступан и на интернету. Поред македонског гласника, и поменутих “Грб и Застава” и “Херолд”, чланци се објављују и у српским хералдичким магазинима  “Глас Хералда” и “Оцило”.

Дизајн
Македонско хералдичко друштво се бави дизајном грбова, застава, итд. Међу важније пројекте ваља поменути  и грб Македонске православне цркве. МХД стално коментарише општинске грбове, а консултован је и при избору неколико општинских грбова.

Регистар
Једна од активности МХС је успостављање регистра хералдичких достигнућа у који се региструју грбови. За регистроване грбове, МХД издаје одговарајуће матрикуле. Регистрација се објављује у “Македонском Хералду”.
Међународне активности
Један од важнијих аспеката у раду МХД су и међународне активности. Ту се убраја и логистичка подршка за оснивање Бугарског хералдичког и вексилолошког друштва. На њиховим годишњим састанцима редовно учествује и делегација МХД.
Председник МХД присуствовао је и оснивачком скупу Хрватског хералдичког и вексилолошког друштва, са  којим има професионалну сарадњу и пријатељске односе. МХД сарађује и са Српским хералдичким друштвом “Бели Орао” и неколико других удружења.

У плану су учлањења у међународне организације. На 29. Међународном конгресу генеалогије и хералдичких наука у Штутгарту, Немачка, септембра 2010. године, МХД је постала пуноправни члан Међународне конфедерације за генеалогију и хералдику (ЦИГХ)

На 24. конгресу Међународне федерације вексилолошких друштава (ФИАВ), у августу 2011. године, у Вашингтону, САД, МХД је постала пуноправни члан ове престижне организације.

Извршни одбор

Председник друштва је господин Јован Јоновски, члан Одбора одликовања председника Републике Македоније, члан Међународне комисије за витешке редове, придружени члан Међународне академије за хералдику, уредник “Македонског Хералда”.
Потпредседник је господин Петар Гајдов, правник, руководилац Одељења фалеристике МХД, спољни сарадник Комисије за одликовања председника Републике Македоније.
Секретар друштва је Александар Гижаровски, информатичар, специјалиста у областима вексилологије и спортске амблематике.

Пројекти
• “Чудесниот свет на Хералдиката “, Музеј на Македонија, 2007-2009. године
• Стална поставка “Хералдика у Македонији”, Музеј на Македонија, 2009. године
• Грб Александра Македонског у европским грбовницима, Министарство културе, 2010-2011. године

Јован Јоновски је рођен у Скопљу 1971. године, где завршава средњу школу и Природно-математички факултет са звањем професора физике. Студира теологију у Будимпешти и Лондону. Стиче звање магистра теологије у Новом Саду. Ради на свом другом магистерију у Институту националне историје у Скопљу.
Током студија у Будимпешти и Лондону деведесетих година прошлога века, његов интерес за хералдику добија своје здраве основе, а његова хералдичка библиотека своје прве хералдичке књиге.
Године 2000. поставља свој сајт “Хералдика у Македонији”, када и почиње комуникација са другим хералдичким удружеwима. Постаје члан Интернационалне асоцијације хералда аматера, а касније и њен секретар. У  ванредно чланство Српског хералдичког друштва “Бели Орао” улази 2002. године.
Од оснивања Македонског хералдичког друштва, августа 2003. године, г. Јоновски је његов председник и хералд. Уредник је и гласника МХД “Македонски хералд” који од 2005. године, са мањим паузама, излази једанпут годишње. Двојезични гласник, на македонском и енглеском језику, доступан је и на интернету.
Јоновски је члан више националних хералдичких друштава, као и Међународне академије хералдике, Међународне комисије витешких редова. Члан је комисије за одликовања Председника  Републике Македоније. Хералдички је саветник Музеја Македоније, где одржава предавања и радионице хералдике. Одржавао је хералдичке вежбе на предметима помоћних историјских наука на Филозофском факултету.

Поред дизајнирања десетина грбова, водио је пројекте за дизајн грбова Председника Републике Македоније и Македонске Православне Цркве. Израдио је орден Заслуге за Македонију, по идеји Петра Гајдова, секретара МХД.

Поред многих предавања  и интервуја за штампане и електронске медије, Јоновски стиже да потпише и низ чланака попут:
“Грбот на град Скопје”, Македонски хералд бр. 6, Скопје, 2012.
“Црковната хералдика во Македонија”, Херолд бр.4, Софија, 2012.
„За грбовите и нивноито значенје“, Кладенче, Скопје, април 2011.
“Нови грбови Македоније”, Грб и застава бр. 8, Загреб, 2010.
„Хералдика“, Културен живот, Скопје, 2010.
“Хералдички грбови за Претседателот и МПЦ”, Македонски хералд бр. 3, Скопје, 2009.
“Македонија со старо “нов“ грб”, Македонски хералд бр. 3, Скопје, 2009.
„Македонски терминолошки речник“, Македонски хералд сви бројеви.
“Грбови Македоније”, Грб и застава бр. 5, Загреб, 2009.
“Нови месни грбови”, Македонски хералд бр. 2, Скопје, 2007.
“Знамето на Македонското хералдићко здружение”, Херолд бр. 1, Софија, 2008.
„Што е грб?“, Македонски хералд бр. 2, Скопје, 2007.
“Сребрениот волк на Македон”, Македонски хералд бр. 1, Скопје, 2007.
“Хералдика Македоније“, Глас хералда, Нови Сад

Аутор: Јован Јоновски, председник Македонског Хералдичког Друштва и почасни члан Друштва српских грбоносаца “Милош Обилић”
Извор:”Оцило”, Гласник Друштва српских грбоносаца “Милош Обилић”,број 7

Leave a Reply