Грб и застава општине Нова Црња

Средњи грб

27.02.2013.-У складу са чланом 3. одлуке о изради симбола Општине Нова Црња („Службени лист Општине Нова Црња“ број 16/12) Комисија за спровођење поступка избора предлога изгледа грба и заставе Општине Нова Црња је одредила опште карактеристике симбола Општине, у складу са одредбама и утврдила услове конкурса за израду симбола града Општине Нова Црња.

Конкурс је био отворен од дана 15.01.2013. године закључно са даном 14.02.2013. године. Комисија је након прегледа приспелих радова утврдила усклађеност пристиглих радова са конкурсним задатком и констатовала да је предлог професора Љубодрага Грујића, једног од најпознатијих Српских хералдичара, испунио и задовољио све услове конкурса.

Нови званични симбол општине Нова Црња састављен је из четири

Нова Црња, мали грб

Нова Црња, мали грб

кантона који су међусобно испреплетани у центру како би показали њихово окупљање у Општину као територијалну организацију. Боја позадине или штита грба је црвена боја која је национална боја Срба као и Мађара, две главне заједнице у Општини, као и основна боја државног грба Републике Србије и дела тренутног грба АП Војводине посвећеног Банату, у хералдици се узима као боја борбе и истрајности. Грбом доминира шест прутова или пруга које престављају шест насељених места која се испреплићу на средини грба чиме престављају њихово окупљање у једну целину, односно Општину, такође чине крстолики објекат што је додатна повезаност са српским али и мађарским крстом.

Љубодраг Грујић на представљању знамена општине

У горњем, почасном, кантону на грбу стоји златни лав са сабљом кривошијом што је историјски део ознаке за Банат у ком је општина, такође тренутно на грбу АП Војводине. Такав лав такође, попут црвене боје, симболизује борбу, ратнички карактер и истрајност али је и симбол моралности, као владар копнених животиња у заједничком систему вредности симбола народа Европе. Три класа пшенице окренутих ка центру симболизују пољопривредну делатност али служе и као показатељ досељавања и сеоба на просторе општине, јер показују на центар грба који је по својом дизајнерском изгледу централни симбол савремене Општине.

Средњи грб такође има златну бедемску  круну као симбол општине са одређеним бројем становника у Републици Србији. Као венац служе по три стабљике пшенице златне са обе стране, такође симбол главне привредне делатности и укупног броја села у општини. На траци или ленти као мото или гесло грба стоји ОПШТИНА НОВА ЦРЊА на службеном језику државе

На последњој седници која је одржана 26.02.2013. године, Скупштина општине Нова Црње усвојила је одлуку о изради симбола општине Нова Црња чиме су грб и застава постали званични симболи општине спремни за употребу.

Застава општине Нова Црња

Застава општине Нова Црња

Блазон грба гласи: На црвеном пољу утројени хералдички прутови и пруге испреплетани сребрни, у првом кантону пропети лав златни који замахује сабљом кривошијом природном а у осталим кантонима по један стилизован приказ класа пшенице сребрни усмерени ка средишњој тачки штита.

Извор текста: Званична интернет презентација општине Нова Црња 

 

Leave a Reply