Oчување и спашавање српског хералдичког и генеалошког наслеђа

Грб Центра за истраживање православнога монархизма

Грб Центра за истраживање православнога монархизма

У оквиру Центра за Истраживање Православног Монархизма (ЦЗИПМ) образован је и делује Одбор за Хералдичке и Генеалошке Студије почев од 2001. године. Одбор представља својеврсно научно-истраживачко тело чији циљеви могу да се сведу на популаризацију хералдике и генеалогије у Србији.

Један од праваца деловања Одбора је повезивање са постојећим организацијама, друштвима и ауторитетима на српској хералдичкој сцени. Институције ове врсте су слабо заступљене у Србији, те је Одбор ставио себи у задатак подстицање рада и оснивања хералдичких и генеалошких организација.

ДЕЛАТНОСТ
Одбор за Хералдичке и Генеалошке Студије организује предавања и трибине са темама из области хералдике и генеалогије, наступа у електронским и штампаним медијима промовишући хералдику, геналогију и друге сродне помоћне историјске науке. У условима када већина заинтересованих није у могућности да дође до литературе из домена српске хералдике и генеалогије, жива реч је наједноставнији и најпробитачнији начин саобраћања са заинтересованима. Поред наведеног, Одбор се у склопу ЦЗИПМ бави и издавачком делатношћу припремајући и издајући штампана издања књига и брошура о хералдици и генеалогији. У плану је покретање стручног часописа „Монархија“ те израда оптичких медија са темом грбовних знамења већег броја српских владарских династија и властеле. Чланови Одбора уско сарађују са другим хералдичким друштвима и узимају активно учешће уређујући штампане и електронске часописе о хералдици попут „Оцила“, гласила Друштва српских грбоносаца „Милош Обилић“ и др.

У испуњавању својих циљева, Одбор користи најсавременију технологију и начине

Беџ Одбора за хералдичке и генеалошке студије ЦЗиПМ

Беџ Одбора за хералдичке и генеалошке студије ЦЗиПМ

изражавања својствене савременим трендовима. Целокупна активност се, према то-ме, одвија и на инте-рнету. Одбор има своју интернет презентацију у склопу презентације ЦЗИПМ (више о томе ОВДЕ)
Како би се помогао и омогућио развој наве-дених научних дисци-плина, неопходно је полагати велику пажњу на едукацију, те у том смислу Одбор улаже и у образовање нових сарадника.
Сав рад и труд би могао бити знатно оте-жан и деградиран без сталног усавршавања како у домену усвајања и проширења знања тако и у смислу техничког усавршавања у складу са савременим технолошким достигну-ћима.

ЧЛАНСТВО
У делатност Одбора спада и рад на очувању и спашавању нашег хералдичког и генеалошког наслеђа проучавањем и изображавањем историјских хералдичких знамења, осимишљавањем и изображавањем нових црквених, месних, корпоративних и породичних грбова и других сродних симбола. У том смислу, Одбор окупља сараднике из области хералдике и генеалогије: хералдичаре, хералдичке уметнике и генеалошке истраживаче. Да поменемо само неке:

 • Ђакон Хаџи Ненад М. Јовановић, хералдичар
 • Дипл.екон. Небојша Дикић, хералдички уметник
 • Инж. Срећко Никитовић, хералдички уметник
 • Проф. Љубомир Љ. Грујић, хералдички уметник
 • Др Тудор-Раду Тирион, хералдичар
 • Дипл.инж.арх. Мирко Ј. Стојнић, хералдичар
 • Александар Бачко, генеалог
 • Теренс Сарос, хералдички уметник
 • Иконописац Раде Павловић, хералдички уметник
 • Кимон Александер Андреу Вергара, хералдички истраживач
 • Сергеј Александрович Манков, генеалог
 • Војин Вуковић,хералдички уметник – дуборезац

Наведена имена представљају сам врх домаће и иностране хералдике и генеалогије. Ради се о људима који иза себе имају године рада и искуства, чланства у реномираним хералдичким и генеалошким организацијама и запажено деловање у својим доменима.

АКТИВНОСТИ
Најзаступљенија делатност Одбора је управо изборажавање грбова, како територијалних тако и породичних. Није занемарљив ни број црквених и корпоративних хералдичких знамења. У српској хералдичкој јавности, Одбор је далеко најпродуктивније друштво и велики број новонасталих грбоносаца истиче грбове изображене у уметничкој радионици Одбора. Поред домаћих грбоносаца, велико интересовање се бележи и међу иностраним армигерима. Међу грбоносцима има људи владарске и плаве крви, грађана, свештеника, универзитетских професора… Галерија радова Одбора је током протеклих година знатно нарасла, мало је простора да би се навела имена свих армигера (више о томе ОВДЕ)

ПОКРОВИТЕЉИ
Одбор осмишљава, блазонира, изображава и цертификује грбове својих грбоносаца, под Високим Покровитељством Његовог Краљевског Височанства Кнеза Александра (Павловог) Карађорђевића од Србије и Југославије и под Духовним Покровитељством Његовог Преосвештенства Г.Г. Иринеја (Добријевића), Српског Православног Епископа Митрополије Аустралијско-новозеландске.

АУТОР:  Ђакон Хаџи Ненад М. Јовановић
ИЗВОР:”Оцило”, Гласник Друштва српских грбоносаца “Милош Обилић”, број 7

Leave a Reply