Линкови

Друштва:
* Српско хералдичко друштво “Бели орао”
* Центар за истраживање православнога монархизма
* Македонско хералдичко удружење
* Бугарско хералдичко и вексилолошко друштво
* Словачко генеалошко хералдичко друштво
* Хералдичко друштво Шкотске
* Канадско хералдичко друштво
* Швајцарско хералдичко друштво
* Академија хералдичких наука Чешке републике
* Сибирски хералдички колегијум
* Скандинавско хералдичко друштво
* Хералдичко друштво “Адлер”
* Бурков интернационални регистар
* Интернационална асоцијација хералдичара аматера
* Друштво хералдичке уметности

Уметници:
* Хералдички уметник Алекс Куров
* Хералдички уметник Даниел де Бруин
* Хералдички уметник Лорен Гарније
* Хералдички уметник Нил Бромли
* Хералдички уметник Баз Манинг
* Хералдички уметник Сузи Галовеј
* Хералдички уметник Марко Фополи
* Хералдички уметник Иан Бренан
* Хералдички уметник Срећко Никитовић
* Хералдички уметник Љубодраг Грујић
* Хералдички уметник Небојша Дикић
* Хералдички уметник Александар Липтак
* Хералдички уметник Тихомир Ачански
* Предузеће Хералдик Арт

О хералдици:
*Заставе и грбови Србије
* Глас Хералда
* Хералдика света
* Хералдика на интернету
* Хералдички речник

Вексилологија:
*Заставе и грбови Србије
* Flags of the world
* Flag Identifier
* Вексилографија

Русија:
* Руски хералдички колеџ
* РуссоВекс
* Heraldicum
* Грбовник руског племства
* Грбови руских градова
* Грбови и симболи белгородске области